Den gamle jernbanestation i Hinnerup er opført i 1920.

Der er det særlige ved denne station, at der var indrettet et specielt venteværelse med egen perronudgang til greven af Frijsenborg .

I 1977 blev stationen lukket, ingen tog standsede i Hinnerup mere. Stationen blev derefter benyttet som posthus indtil ca. 1992, da det nuværende posthus var klar til ibrugtagning.

Stationen blev derefter opkøbt af Hinnerup Kommune, der ville sikre sig grunden.

Der var tale om, at bygningen skulle nedrives, men det lykkedes Pensionistforeningen og Efterløns- og Pensionistklubben at overbevise politikerne om, at det var en god ide at istandsætte bygningerne og indrette et ældrecenter.

Bygningerne blev istandsat og ruminddelingen ændredes, så bygningen kunne benyttes til ældrecenter, ændringerne skete med nænsom hånd, så det oprindelige præg af jernbanestation blev bibeholdt.

Sidst i februar 1994 blev bygningerne så overdraget pensionisterne til fri afbenyttelse

I maj 1994 åbnedes det nuværende tog stop med billetautomat på perronen, så togene nu igen standser i Hinnerup.

Det første tog der holdt på Hinnerup Station var i 1862 den 4 september omkring klokken 14.00