Stationen grundlagt med åbningen af den jyske længdebane i 1862

Det kan vi takke Greve Chr. Emil Kragh - Jull - Vind - Frijs for. Fra 1865 - 70 var han Konseilspræsident (Statsminister). Derfor var han ofte i København, og han ønskede at reducere afstanden fra Frijsenborg Slot til stationen. 
Dengang lå Stationen på den anden side af jernbanen. den skiftede side samtidig med opførelsen af den nuværende stationsbygning i 1919.
I 1979 var der ikke passagerer nok til, at det kunne betale sig at standse toget i Hinnerup. 
Så stationen blev lukket som sådan, men fungerede som posthus til april 1993, da posthuset blev flyttet til helt nyopført hus, nabo til stationen. 
Hvad skulle stationen så bruges til ? Debatten gik frem og tilbage mellem borgerne og politikerne. Skulle bygningen rives ned og gøre til plads for et nyt handelscenter ? 
Skulle det være et ungdomshus eller et beboerhus ? 
Hinnerup nærradio ønskede også at få lov til at bruger stationen.
Efterlønnere og pensionisterne ønskede at stationen kunne være et sted for dem. Prognoserne var, at der fremover ville blive flere ældre borgere i kommunen. 
Klubben for efterlønnere og pensionister havde et lokale til rådighed, hver mandag fra kl. 9.00 - 11.30 på Bambi. Klokkeslettet skulle tages meget bogstaveligt, for kl. 11.30 kom fritidsklubbens børn. Bambi var selvfølgelig bedre en ingenting, men fællesskabet med børnene i fritidsklubben gav mange begrænsninger. De større arrangementer blev holdt i Rønbæk skolens festsal. Egon Brøndumbo tog initiativ til indsamling af underskrifter, da man ønskede stationen til samlingssted for efterlønner og pensionister. han fik 75 underskrifter, og efter nogen debat i byrådet stemte samtlige 17 byrådsmedlemmer i februar 1993 for forslaget om, at stationen skulle overdrages til efterlønnere og pensionister.

Der blev nedsat en styregruppe og med stor økonomisk støtte fra kommunen og 150.000 kr. fra Helsefonden, blev stationen indrettet med frivillig hjælp. Der blev købt møbler, porcelæn, maskiner til værkstedet syet gardiner og Lions Club gav en kaffemaskine. Der blev også givet flere effekter, der har til knytning til jernbanen. Det pynter på væggene.
Siden overtagelsen er der kommet mange aktiviteter. Ugens fem dage sker der mange ting, bl.a. hold der knipler, orkis, maler porcelæn, glas og akvarel, der er løvsavsarbejde, lervarefremstilling, EDB - undervisning, kortspil, frit samvær, hygge og billardspil.
Nørkleklubben mødes hver anden tirsdag, strikker tøj til børn i ulande, Pensionistkoret øver også hver anden tirsdag. Der kommer ca. 250 mennesker om ugen. Man kan blot dumpe ind, få en sludder og eventuelt købe en kop kaffe eller en sodavand.
Stationen bliver drevet af frivillige. I lejligheden oven på bor viceværten, der holder rent og holder opsyn med stationen.
Den 17 februar havde stationen 10 års jubilæum som værested for efterlønnere og pensionister. Der var åbent hus fra kl. 10.00 - 15.00 og der var stort rykind lige fra starten. Der blev serveret sandwich, rød/hvidvin, øl og kaffe. På bordene stod der skåle med snacks, og der var også kage.
Der kom ca. 150 mennesker, og alle havde en dejlig dag. Snakken gik livligt og i flere rummende var der brugere, der arbejdede med deres interesser.
Stationen er et stort plus for os ældre i kommunen, det ligger centralt og er let at komme til med 3 gratis buslinjer. Et samlingssted som dette er med til at højne livskvaliteten. 
Vi må håbe, at vi også fremover må få brugsret til stationen.
En stor tak til Hinnerup kommune.

Else Franck 2005