Jørgen Thykær

Om Ældrecenter STATIONEN´s hjemmeside

I begyndelsen af Januar 2001 blev der på STATIONEN holdt et møde, hvori  Knud Erik Kristiansen,  og nu afdøde Jens Thomsen, Tage Aagaard, Orla Yde Søndergaard deltog. Formålet var at drøfte muligheden af at etablere "Hjælp til selvhjælp" til pensionister i FAVRSKOV KOMMUNE, der ønskede at lære at benytte PC´er.
På det tidspunkt var der i kontoret på 1. sal på STATIONEN en enkelt PC´er til rådighed.

Det blev vedtaget at indkalde til et introduktionsmøde for at finde ud af, om der var interesse for noget sådant. Dette møde blev afholdt den 26. Januar 2001, og det viste sig, at der var stor interesse.

Der blev derfor dannet nogle hold af interesserede pensionister, og Jens Thomsen, Knud Erik Kristiansen samt Orla Yde Søndergaard stillede sig til rådighed som hjælpere. Der blev indkøbt en PC´er mere, og holdene kom en gang om ugen indtil begyndelsen af April.

I August 2001 besluttede styregruppen, at der skulle indrettes "Computerrum" i "Nørklerummet", der var noget større, og det blev også besluttet, at der skulle anskaffes yderligere 2 stk PC´er og en farveprinter.

Og der blev igen indkaldt til et introduktionsmøde, og igen var der stor interesse, og der blev igen dannet et antal hold. Bl. a. meldte Henning Lauritsen og Ove Møller sig på Orla Yde Søndergaard´s hold, der mødtes hver Fredag gennem efteråret 2001 og det følgende forår.

 På introduktionsmødet der blev holdt i efteråret 2002 var der som sædvanligt mange fremmødte pensionister, og ud over Henning Lauritsen og Ove Møller meldte Sven Aage Schirmer Nielsen, Knud Hørdum, Villy Nielsen og Jørgen Thykær sig på Orla Yde Søndergaard´s hold, der nu kaldte sig "FREDAGSHOLDET".
I Januar 2003 foreslog Orla Yde Søndergaard at "FREDAGSHOLDET" skulle udfærdige en HJEMMESIDE for "Ældrecentret STATIONEN". Der eksisterede allerede en delvis HJEMMESIDE, som Gert Nikolajsen havde udfærdiget. Den fik vi lov til at arbejde videre med.

Det viste sig, at både Villy Nielsen og Jørgen Thykær havde deltaget i kurser, hvor de havde lært noget om at fremstille HJEMMESIDER, så det blev de 2, der skulle tage sig af det mere tekniske med opsætning af siderne.

De øvrige deltagere på FREDAGSHOLDET fik så hver til opgave at kontakte lederne af de aktiviteter, der foregik på STATIONEN, for at tilbyde, at der på HJEMMESIDEN kunne informeres om de pågældende aktiviteter. Det var alle interesseret i, og der blev udarbejdet en side i HJEMMESIDEN for hver aktivitet.

I begyndelsen af April 2003 var den første udgave så klar, at den blev lagt ud på "NETTET". Samtidig havde vi købt domænenavnet "STATIONEN-HINNERUP" og fået lavet en "LINK" fra kommunens hjemmeside til vor hjemmeside.

Rettelse til Hjemmesiden; de grupper der har noget der skal rettes på hjemmesiden Kontakt så Villy Nielsen han er manden der sætter det ud på hjemmesiden. Villy kan kun rette hjemmesiden, når der er en gruppe der siger at der er noget der skal rettes i deres opslag.

FREDAGSHOLDET har løbende forbedret hjemmesiden og gennemførte således i sæsonen 2005-2006 en større revision. I slutningen af sæsonen 2007 - 2008 er der ingen blevet foretaget en større revision, der er ved at være afsluttet.

 

opdateret den 24. februar 2017

WEB-master: Styregruppen på Ældrecentret Stationen

Kurt P. Pedersen