Knipling

Mandage   kl. 13.00 - 15.30

Noget om knipling
Når vi taler om tønderkniplinger, tænker vi for det meste på Tylskniplingerne med Liljekniplingen som forbillede; men Tønder kniplingen er jo meget mere end det.

Vi kan gå ca. 400 år tilbage i tiden, til den tid, da knipleindustrien var i sin vorden. Provstefruen Agneta Fabricius fra Slesvig by beder i 1595 sin datter i Tønder om at hente de 4 alen kniplinger, som hun har bestilt der, dette er, så vidt jeg ved, det ældste bevis på en begyndende kniplingsindustri i Tønder og omegn.

Type af kniplinger
De kniplinger, som provstefruen købte, har set ud som kniplinger fra andre kniplingscentre i Europa, d. v. s. Flettekniplinger og Håndkniplinger af den type, som vi kender fra malerier af den unge Christian IV og andre samtidige.

I løbet af første halvdel af 1600-tallet kommer de kraftige og tunge kniplinger med mønstre, der for størstedelen bygges op af lærredsslag.

 

Hen i mod slutningen af århundredet bliver kniplingerne igen spinklere og kan minde om det, vi i dag kalder, Chr. IV; men som altså først kom på mode nogen tid efter Chr. IV`s død i 1648.

Kniplinger i dag.
Når vi taler om kniplinger, er det, det fine gamle håndarbejde, som kvinderne i Tønder har været kendt for langt tilbage i tiden.
I dag kniples der både med fine og grove tråde.

Ældrecentret Stationen og instruktøren vil gerne være med til at fremme og bevare denne fine håndarbejdsform.
Det er ikke svært at lære at kniple; Instruktøren plejer at sige, hvis du kan tælle til fire, kan du lære at kniple.