opdateret den 18-04-2018

   

Hinnerup og Omegns Pensionistforening har skiftet navn til

Danske Seniorer / Hinnerup

Pensionistforening er Medlem af Danske Seniorer, Randers Kreds
Senior bladet er en del af medlemskabet. Se fordele for medlemskabet her.

Søndag den 30 januar 1944 var der kaldt til stiftende møde på Hinnerup Kro. 
Der var ca. 20 der var mødt op 
til at starte Aldersrentenyderforening i Hinnerup Kommune. 
kontingentet var på 75 øre årlig. Timelønnen var i 1944 ca. 1 Kr. 
I dag er kontingentet på 100 kr. årlig. Og timelønnen ca. 100 kr. 
Hvis vi ser på timeløn den gang og i dag var det dyrt at være medlem i foreningen. 

Møde hver onsdag kl. 14.00 til ca. 16.00 
Sidste onsdag i mdr. Banko starter Kl. 13.30 til 16.00                                                                                         
Kontingent Kr. 100.- / årlig

Aktiviteter :
Frit samvær
Fortællinger
Banko
Enkelte busture
Orientering
Kortspil

Ønsker du at blive medlem af pensionistforeningen
Kontakt Rita Jaquè på telefon 86 41 35 35 / 40 42 05 35


HUSK har du fået ny adresse kontakt bestyrelsen

 

Bestyrelsen i 2018/19

Formand Rita JaquèStoregade 11, Lejlighed 4, 8382 Hinnerup 
Telefon 86 41 35 35 / 40 42 05 35

Næstformand Kirsten Pedersen, Fusagervej 4, 8382 Hinnerup
Tlf.: 23438367

Kasserer Birgit Friis Jensen, Skoletoften 8, Grundfør 
mobil nr. 28207956

Sekretær Anna Greta Larsen, Tybjergvej 3, 8382 Hinnerup 
Telefon 86 98 53 59 / 24 60 01 06 

Bestyrelsesmedlemmer.

Børge Thørring Mikkelsen, Egevænget 73, 8382 Hinnerup 
Telefon 86 98 63 49

Ketty Mikkelsen, Storegade 11, Lejlighed 6, 8382 Hinnerup 
Telefon 51196115

Egon Jørgensen, Højgårdshavnen 11, 8382 Hinnerup
Tlf.: 86986369 / 40786598

Suppleanter

Alice Wetche, Viborgvej 890, Lading 8471 Sabro
Tlf.: 22 25 14 90

Else Povlsen, Fusagervej 1, Foldby 8382 Hinnerup
Tlf.: 86986432