Styregruppen på Ældrecenteret

Til at forestå den daglige drift er der nedsat en styregruppe, som skal forestå lokalereservation, og eventuel opkrævning af brugerbetaling, (materialeforbrug, kaffe m.m.)

Der er ikke ansat personale, værtsfunktionen varetages på skift af brugerne.

Husk: Stationen er åben Ma-Ti-On-To

fra kl. 09.00 – 16.00. Fredag åben efter aftale.

Er du pensionist eller efterlønner og bosiddende i Favrskov kommune, kan du frit benytte Stationen. Du kan deltage i ovennævnte aktiviteter, du kan også sammen med andre

starte nye aktiviteter. Du kan blot ”dumpe ind” og få en sludder. Du kan købe kaffe eller sodavand. Du er altid velkommen til at tage brød med til kaffen, hvis du ønsker det.

Styregruppen er ikke ansvarlig for opstart af aktiviteter, det er op til brugerne at igangsætte disse. Styregruppen er behjælpelig med lokalereservation, evt. indkøb af udstyr samt annoncering m.m.

Udpeget af Ældrecenter Stationen:

Anni Andersen, Ådalsvej 3 st.th, 8382 Hinnerup - E-mail = anni-kurt@andersen.mail.dk    Formand
Tlf: 20 86 25 75

Emma Albøge, Haldumvej 2, Haldum, 8382 Hinnerup  E.mail= j.alb@mail.dk 
Tlf.21665271 

Sigurd Schou, Rørsangervej 82, 8382 Hinnerup E-mail= sigurd.schou@webspeed.dk
Tlf.: 29623296

Jørgen Vognsen, Rønvangen 69, 8382 Hinnerup - E-mail = j.vognsen@gmail.com
Tlf. 51506346

Rita Jaqué, Storegade 11, Lejlighed 4, 8382 Hinnerup - E-mail = rikija1941@gmail.com
Tlf. 86 41 35 35 / 40420535

Karl Aage Madsen, Bekkasinvej 28, 8382 Hinnerup - E-mail = KAAMADSEN@gmail.com
Tlf. 86 98 56 46

Kirsten Pedersen, Fusagervej 4, 8382 Hinnerup - E-mail = kir_hen@pedersen.mail.dk 
Tlf. 23438367

opdateret den 08. december 2017

 

Web-master: Styregruppen på Stationen