Ældrecenter "STATIONEN" er et værested for alle pensionister og efterlønsmodtagere i
                        Favrskov Kommune
og adgangen er gratis. Kom ind og fornem "atmosfæren"  i denne smukke bygning 
og køb dig evt. en kop Kaffe eller The.